Prof. Dilek Yonat Batıbay

İstanbul'da doğan Dilek Yonat Batıbay, piyano çalışmalarına İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başladı. 1984 yılında konservatuvarın yüksek bölümünden Ova Sünder'in öğrencisi olarak pekiyi derece ile mezun oldu. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nden de mezun olan Batıbay, bu kurumda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerini aldı. Bu süre içerisinde Ayşegül Sarıca ve Prof. Vitali Margulis ile çalışmalar yaptı. 1992 yılında almış olduğu devlet bursuyla ABD'ye giderek University Of Illinois'da Prof. William Heiles'in öğrencisi olarak doktora öğrenimi gördü. Türkiye'ye döndükten sonra 1998 yılında Doçentlik ünvanını almaya hak kazandı. 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2015 yılı Nisan ayında Profesörlük ünvanını alan sanatçı, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Lizbon Illinois ve Ohio'da çeşitli oda müziği konserleri, solo resitaller, orkestra eşliğinde solist olarak konserler vermiş olup, radyo ve televizyon kayıtları yapmıştır.