Prof. Dr. Perihan Gökçe

1934 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1958 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 1984 yılında Doktora çalışmasını, 1986’da Sanatta Yeterliliğini bitirdi. 1984’de Doçent, 1987 Profesör oldu. 1995-1998 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkanlığı, 1988-1998 yılları arası aynı Kurumda Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yaptı. 1999 tarihinde kendi isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi’nden emekli olmasından sonra aynı yıl Yeditepe Üniversitesi’ne geçerek Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na ve İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na atandı. Bir dönem Dekanlık ve 2 dönem İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra 2007 yılında kendi isteği ile bu kurumdan ayrıldı. Bir çok Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yürüten, değişik dönemlerde katıldığı proje yarışmalarında mansiyon ve ödülleri olan Prof. Dr. Perihan GÖKÇE’nin, muhtelif mesleki çalışmaları ve bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri, “Geleneksel Ahşap Türk Evi ile Aynı Dönem Dünya Ahşap Ev Mimarisinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme”, başlıklı basıma hazır bir kitabı da bulunmaktadır. Halen Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.