Prof. Dr. Zeynep Aygen

Prof. Dr. Zeynep Aygen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Çevre Çözümlemesi ve Denetimi Bilim Dalı Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürüdür. Daha önce Almanya’da Berlin Teknik Üniversitesi, Bahreyn Üniversitesi  ve İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi'nde akademisyen ve araştırmacı olarak çeşitli görevler üstlenmiş olup, 2012 yılında yurda dönmüştür. Kendisi İngiltere Yüksek Öğrenim Akademisi (Higher Education Academy of UK), İngiltere Tarihi Eserleri Koruma Enstitüsü (Institute of the Historic Building Conservation – UK)  ve UNESCO Forumu Üniversite ve Kültür Mirası Ağı (Forum UNESCO/ University and Heritage Network) gibi uluslararası kurumların üyesidir.
Araştırma konularının başında doğal ve kültürel mirasın korunması ve tarihi eserlerin fiziksel ve sosyal sürdürülebilirlik bağlamlarında değerlendirilmesi gelmektedir.  Son uluslararası yayınlarından olan  ve New York ve Londra’da Routledge Yayınevi tarafından eş zamanlı olarak yayınlanan International Heritage and Historic Building Conservation  (Aralık, 2012) kitabı ve  Springer Yayınevi’nin yayınladığı Cities for Smart and Environmental Futures (Pardalos & Rassia, ed., Haziran, 2013) adlı yayında ‘Building Conservation towards a Sustainable Future: Use of GPR’  adı altında katkıda bulunduğu bölüm bu araştırmalarından örnekler sunmaktadır.